De veranderende MSP

November 16, 2022

Het onderwerp is niet nieuw. De MSP’er verandert al jaren aan één stuk door. Ook in naamgeving, vroeger praatte je over een kantoorautomatiseerder, nu over een MSP (Managed Service Provider). Er is meer veranderd door de jaren heen. Waar je voorheen bezig was met installatie werk, levering van PC’s en servers met een uren gebaseerd support contract, is de basis dienstverlening tegenwoordig de online werkplek tegen een vast bedrag per maand, inclusief support en optioneel een laptop of PC erbij.

De veranderingen komen voort uit nieuwe technologie, andere klantvragen en leveranciers die SaaS diensten aanbieden in plaats van puur software – zoals Microsoft.

Van onderdelen naar branche gerichte oplossingen leveren

In ons vorige blog gaven we inzicht in de veranderingen die er nu zijn en welke kansen MSP’ers missen door niet te veranderen. De MSP’er wordt meer en meer de full IT-service provider met een portfolio van standaard diensten. Diensten die gericht zijn op het verder helpen digitaliseren van hun klanten, want ook die blijven veranderen.

Op het gebied van digitalisering is een grote rol weggelegd voor de MSP’er van de toekomst. De vereiste is dat je zoveel mogelijk branche en resultaatgerichte oplossingen positioneert, daarmee vergroot je de relevantie voor je doelgroep en je onderscheidend vermogen en IP.

Stel dat je veel klanten hebt in de advocatuur. Wat zou dan sneller de aandacht trekken van die doelgroep? Een verhaal met de titel “de moderne werkplek” of “de moderne werkplek voor de advocatuur”? Als je in staat bent om te verwoorden wat er bij die doelgroep leeft, en relevant is, dan word je sneller gezien als de juiste gesprekspartner - want de lezer voelt zicht gehoord en gezien.

Continue verandering is onderdeel van wat je als MSP doet. De vraag is hoe je die verandering organiseert. Wat je doet als MSP? Welke aandachtsgebieden veranderen nu, en welke later? Op welke manier beïnvloed dat de resultaten, zowel qua kosten als inkomsten?

Daar ligt ook de crux, je verandert om je toekomst veilig te stellen – en die stel je veilig door enerzijds meer omzet en een hogere marge te realiseren, en anderzijds een modern en klantgericht portfolio aan te bieden. En precies daar bieden wij als Salesbuildr een helpende hand.

Meer omzet met lagere kosten

De meeste bedrijven zijn hier mee bezig – ook de Managed Service Providers. Door de tijdsgeest en de verregaande mogelijkheden van digitalisering, ontwikkelen zich steeds meer kansen.

De afgelopen decennia zijn we er gewend aan geraakt om als consument zelf meer online commerciële activiteiten uit te voeren. Denk aan je bankieren app, wanneer was de laatste keer dat je naar een loket bent geweest om informatie op te vragen om een transactie uit te voeren? Sterker nog, we willen niet meer naar een loket of bellen met een contactpersoon om iets te regelen, dit kunnen we heel goed zelf via de app. We zoeken naar meer autonomie in onze eigen ontdekking, besluitvorming- en bestelproces - wanneer en waar dat ons uitkomt.

Digitalisering heeft dit mogelijk gemaakt. Deze combinatie van autonomie en zelfstandigheid bij klanten, gecombineerd met slimme automatisering leidt tot meer omzet, tegen lagere kosten. Indien goed uitgevoerd, leidt dit tot een hogere klant en medewerkers tevredenheid.

De MSP omzet versnelling

Door deze ontwikkelingen geeft een oplossing als Salesbuildr MSP’ers een kans om de groei in omzet te realiseren. We hebben gezien dat MSP’ers vaak een breed portfolio hebben, waar ook laptops en andere IT-systemen onderdeel van zijn. Portfolio items die elkaar aanvullen en versterken is van toegevoegde waarde, maar.... hoe bied je die aan? En hoe kunnen klanten die combinaties van je afnemen?

Daar ligt een grote kans want nu is sales veel tijd kwijt met het opstellen van offertes, en het verwerken van bestellingen.

- Het ontbreekt aan een actueel en centraal onderhouden product- en dienstcatalogus.

- Er is geen audit traject wat bijhoudt welke prijswijzigingen zijn doorgevoerd

- Er blijft omzet liggen omdat relevante up- en cross sell items niet eenvoudig kunnen worden aangeboden

- Offerte templates worden niet bijgehouden, bevatten te veel jargon, zijn niet klantgericht of worden niet gebruikt.

- Productinformatie, prijs en beschikbaarheid van de producten en diensten moet handmatig worden opgezocht in meerdere portals van leveranciers, zowel bij het opstellen van de offerte als voor het vesturen van de offerte

Er is geen zicht op de status van de verstuurde offerte, wanneer en hoe vaak deze bekeken is en of de verwerking van de goedgekeurde offerte volgens het proces is uitgevoerd

Door de inzet van een klantenportaal, gevuld met een klantgericht aanbod van oplossingen die zijn samengesteld uit hardware, software en diensten, kunnen klanten van een MSP’er zelf diensten of producten afnemen.

Omdat Salesbuildr standaard is geïntegreerd met distributeurs is het mogelijk om een volledig assortiment aan laptops en andere systemen op te nemen in het klantenportaal. Dit wordt automatisch bijgewerkt met actuele productinformatie, prijzen en beschikbaarheid. Dit proces wordt vanaf de bestelling tot aan de opdracht volledig geautomatiseerd uitgevoerd. Het resultaat is meer omzet tegen lagere kosten en minder kans op fouten.

Klanten veranderen niet?

Dat is de misvatting in de markt. Klanten veranderen continu, en klanten zijn vooral op zoek naar een partij die ze goed, snel en eenvoudig helpt met hun IT-basis. Daar hoort onder andere een eenvoudige en snelle methode van het afnemen van IT-middelen bij.

Klanten zijn inmiddels gewend om hun eigen koopproces online uit te voeren. Als wij ze daarbij helpen, draagt dit bij aan de professionaliteit van de MSP – de opstap naar de moderne Managed Service Provider.

En om nog een misvatting aan te geven: een implementatie van een dergelijke systeem en klantenportaal is geen groot, tijd consumerend en complex project. Hoe wij dat doen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Photo by Andrea Piacquadio: